ANALİZ LİSTESİ

HİZMETLERİMİZ

ANALİZ LİSTESİ

Sıra No

Analiz Adı

Metodu Kapsadığı Ürün/Ürün Grubu

Orijinal Metot Kaynağı/Kaynakları

Analiz Süreleri

 1.  

Alkol ve Yoğunluk Tayini

Şarap ve Köpüklü Şarap

AOAC 920.57

2 Gün

 1.  

Kükürt Dioksit (SO2) Tayini

Şarap

TS 522

1 Gün

 1.  

Saflık Analizi

Gıda Katkı (Sitrik Asitte)

FCC

1 Gün

 1.  

Saflık Analizi

 

Gıda Katkı (Sodyum Sitrat)

FCC

1 Gün

 1.  

Saflık Analizi

 

Gıda Katkı (Potasyum Sorbat)

FCC

1 Gün

 1.  

Saflık Analizi

 

Yem Katkı (D-L Methionin)

FCC

1 Gün

 1.  

Saflık Analizi

 

Yem Katkı (Choline Chloride)

FCC

1 Gün

 1.  

Yağ veya Eter Ekstraktı Tayini

Yem ve Yem Katkı

AOAC 920.39

2 Gün

 1.  

Toplam Azot ve Protein Miktarı

Yem ve Yem Katkı

AOAC 2001.11

2 Gün

 1.  

*Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini

Yağlı Tohumlar ve Ürünleri, Tahıllar ve Tahıl Ürünleri

AOAC 991.31

2 Gün

 1.  

*Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini

Kurutulmuş Meyveler ve Baharatlar

AOAC 999.07

2 Gün

 1.  

*Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini

Yem

AOAC 991.31

2 Gün

 1.  

*Aflatoksin B1 Tayini

Tahıl Bazlı Bebek Mamaları

AOAC 2000.16

2 Gün

 1.  

*Deoksinivalenol (DON) Tayini

Tahıllar, Tahıldan Üretilmiş Gıdalar ve Bebek Ek Gıdaları

İşletme İçi Metot “FORMÜL.SOP.01.054 Rev:03”

(R-Biopharm A2-P50.V1

R-Biopharm A1-P50.V1

R-Biopharm A3-P50.V1 modifiye edilmiştir.)

3 Gün

 1.  

*Zearalenon (ZON) Tayini

Tahıllar, Tahıldan Üretilmiş Gıdalar ve Bebek Ek Gıdaları

Journal of AOAC Vol:84 No:5

3 Gün

 1.  

*Fumonisin (FB1+FB2) Tayini

Mısır ve Tahıl Bazlı Bebek Mamaları

İşletme içi metot

”FORMÜL.SOP.01.056-Rev:02” (AOAC 2001.04 Modifiye Edilmiştir.)

3 Gün

 1.  

*Okratoksin A Tayini

 

 

 

Kavrulmuş ve Suda Çözünebilen Kahveler

İşletme İçi Metot “FORMÜL.SOP.01.057-Rev:02”

(R-Biopharm A1-P14.V9 Modifiye Edilmiştir.)

2 Gün

 1.  

*Okratoksin A Tayini

 

 

 

Baharatlar

İşletme İçi Metot “FORMÜL.SOP.01.058-Rev:02”

(R-Biopharm A20-P14.V4 Modifiye Edilmiştir.)

2 Gün

 1.  

*Okratoksin A Tayini

 

Bebek Mamaları

İşletme İçi Metot

“FORMÜL.SOP.01.059-Rev:03” (R-Biopharm A9-P14.V4 Modifiye Edilmiştir.)

2 Gün

 1.  

*Okratoksin A Tayini

 

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

İşletme İçi Metot

“FORMÜL.SOP.01.060-Rev:02” (R-Biopharm A9-P14.V4 Modifiye Edilmiştir.)

2 Gün

 1.  

*Okratoksin A Tayini

 

Kakao ve Kakao Ürünleri

İşletme İçi Metot

“FORMÜL.SOP.01.061-Rev:02” (R-Biopharm A6-P14.V7 Modifiye Edilmiştir.)

2 Gün

 1.  

*Okratoksin A Tayini

 

Alkollü İçkiler

İşletme İçi Metot

“FORMÜL.SOP.01.062-Rev:04” (R-Biopharm A11-P14.V6 Modifiye Edilmiştir.)         

2 Gün

 1.  

*Aerobik Koloni Sayımı

Gıda, Yem ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Numuneler

TS EN ISO 4833-1, BS ISO 18593 (Numune Alma Hariç)

3 Gün

 1.  

*Bacillus cereus Sayımı

Gıda ve Yem

TS EN ISO 7932

Negatif Sonuçlarda

2 Gün

Pozitif Sonuçlarda

3 Gün

 1.  

Konserve Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi

Konserve Gıda

TS 10524

15 Gün

 1.  

*Sülfit İndirgeyen Anaeorob Bakteri Sayımı

Gıda ve Yem

ISO 15213

2 Gün

 1.  

*Escherichia coli O157 Aranması

Gıda ve Yem

TS EN ISO 16654

Negatif Sonuçlarda

2 Gün

Pozitif Sonuçlarda

4 Gün

 1.  

*Enterobacteriaceae  Sayımı

Gıda ve Yem

TS EN ISO 21528-2

Negatif Sonuçlarda

1 Gün

Pozitif Sonuçlarda

3 Gün

 1.  

Koliform Sayımı

Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler

TS ISO 4832, BS ISO 18593 (Numune Alma Hariç)

Negatif Sonuçlarda

1 Gün

Pozitif Sonuçlarda

2 Gün

 1.  

*Koliform Bakteri Sayımı

Gıda ve Yem

TS ISO 4832

Negatif Sonuçlarda

1 Gün

Pozitif Sonuçlarda

2 Gün

 1.  

*Escherichia coli Sayımı

Gıda ve Yem

TS ISO 16649-2

1 Gün

 1.  

E. coli Sayımı

Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler

TS ISO 16649-1, BS ISO 18593 (Numune Alma Hariç)

1 Gün

 1.  

*Küf ve Maya Sayımı

Gıda ve Yem

 

TS ISO 21527-1

TS ISO 21527-2

5 Gün

 1.  

*Listeria monocytogenes

 Aranması

Gıda ve Yem

TS EN ISO 11290-1

Negatif Sonuçlarda

4 Gün

Pozitif Sonuçlarda

6 Gün

 1.  

*Rope Sporu Sayımı

Ekmek Mayası

TS 3522

3 Gün

 1.  

*Rope Sporu Sayımı

Ekmek

TS 5000

2 Gün

 1.  

*Koagülaz pozitif Stafilokokların Sayımı-(Staphylococcus aureus ve diğer türler)

Gıda ve Yem

TS EN ISO 6888-1

 

Negatif Sonuçlarda

2 Gün

Pozitif Sonuçlarda

4 Gün

 1.  

Koagülaz pozitif Stafilokokların Sayımı-(Staphylococcus aureus ve diğer türler)

Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler

TS EN ISO 6888-1, BS ISO 18593 (Numune Alma Hariç)

Negatif Sonuçlarda

2 Gün

Pozitif Sonuçlarda

4 Gün

 1.  

*Salmonella spp. Aranması

Gıda ve Yem

ISO 6579-1

Negatif Sonuçlarda

3 Gün

Pozitif Sonuçlarda

5 Gün

 1.  

*Cronobacter spp. Aranması

Süt-Süt Ürünleri, Bebek Maması Formülleri

ISO 22964

Negatif Sonuçlarda 3 Gün

Pozitif Sonuçlarda 5 Gün

 1.  

*Campylobacter spp. Aranması

Gıda ve Yem

TS EN ISO 10272-1

Negatif Sonuçlarda 4 Gün

Pozitif Sonuçlarda 7 Gün

 1.  

Duyusal Analiz

Yem ve Yem Katkı

Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri Prof.Dr. Hasan Rüştü KUTLU, TS EN ISO 5492

1 Gün

 1.  

Mikrodalga Yakma

Gıda, Gıda Katkı Maddeleri

NMKL 161, TS EN 14627

1 Gün

 1.  

*Kurşun (Pb) Analizi

Gıda, Gıda Katkı Maddeleri

İşletme İçi Metot FORMÜL.SOP.01.031-Rev:02 (NMKL 161, TS EN 14084, OIV-MA-AS322-12 modifiye edilmiştir.)

3 Gün

 1.  

*Kadmiyum (Cd) Analizi

Gıda, Gıda Katkı Maddeleri

İşletme İçi Metot FORMÜL.SOP.01.031-Rev:02 (NMKL 161, TS EN 14084, OIV-MA-AS322-12 modifiye edilmiştir.)

3 Gün

 1.  

*Arsenik (As) Analizi

Gıda, Gıda Katkı Maddeleri

İşletme İçi Metot FORMÜL.SOP.01.032-Rev:02 (NMKL 166, TS EN 14627 Modifiye Edilmiştir.)

3 Gün

 1.  

*Civa  (Hg) Analizi

Gıda, Gıda Katkı Maddeleri

İşletme İçi Metot FORMÜL.SOP.01.033-Rev:02 (NMKL 170, TS EN 13806 modifiye edilmiştir)

3 Gün

 1.  

Mikrodalga Yakma

Yem

NMKL 161, TS EN 14627

1 Gün

 1.  

*Kurşun (Pb) Analizi

Yem

NMKL 161, TS EN 14084

3 Gün

 1.  

*Kadmiyum (Cd) Analizi

Yem

NMKL 161, TS EN 14084

3 Gün

 1.  

*Arsenik (As) Analizi

Yem

NMKL 166, BS EN 16206

3 Gün

 1.  

*Civa  (Hg) Analizi

Yem

NMKL 170, BS EN 16277

3 Gün

 1.  

Kurşun-Kadmiyum Analizi

Seramik Malzemeler

NMKL 94

3 Gün

 1.  

Toplam Azot ve Protein Miktarı Analizi

Gıda ve Gıda Katkı

NMKL No:6, AOAC 2001.11, AOAC 997.09, AOAC 979.09, AOAC 970.22, AOAC 920.152, AOAC 920.70

2 Gün

 1.  

Enerji ve Karbonhidrat Hesabı

Gıda

FAO 77

1 Gün

 1.  

Saflık Analizi (Sorbik Asit)

Gıda Katkı

FCC Food Chemical Codex

1 Gün

 1.  

*Fekal Enterorokların Sayımı

Kullanım Suyu

TS EN ISO 7899-2

2 Gün

 1.  

*Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sporlarının Tespiti ve Sayımı

Kullanım Suyu

TS 8020 EN 26461-2

2 Gün

 1.  

*Pseudomonas aeruginosa sayımı

Kullanım Suyu

TS EN ISO 16266

Negatif Sonuçlarda

2 Gün

Pozitif Sonuçlarda

4 Gün

 1.  

*Escherichia coli Sayımı

Kullanım Suyu

TS EN ISO 9308-1

1-2 Gün

 1.  

*Koliform Bakteri Sayımı

Kullanım Suyu

TS EN ISO 9308-1

1-2 Gün

 1.  

Yağ Tayini

Gıda (Balık, yulaf, muz, avokado hariç)

NMKL No:160

2 Gün

 1.  

*Kafein Tayini

Alkolsüz İçecekler, Çay ve Kahve

İşletme İçi Metot “FORMÜL.SOP.01.005-Rev:02” (Journal of AOAC International Vol.76 No.2 metodu modifiye edilmiştir.)

2 Gün

 1.  

*Deoksinivalenol (DON) Tayini

Yem

İşletme İçi Metot

“FORMÜL.SOP.01.052-Rev:02” (R-biopharm A1-P50.V1 Modifiye Edilmiştir.)         

3 Gün

 1.  

* Zearalenon (ZON) Tayini

Yem

İşletme içi metot “FORMÜL.SOP.01.053-Rev:01”

(J.AOAC Vol. 84, No:5 Modifiye Edilmiştir.)       

3 Gün

 1.  

*Aflatoksin M1 Tayini

Bebek Maması ve Süt

İşletme İçi Metot “FORMÜL.SOP.01.063 Rev.01 (AOAC 2000.08 metodu modifiye edilmiştir.)

2 Gün

 1.  

*Benzoik Asit ve Sorbik Asit Tayini

Gıda

İşletme İçi Metot "FORMÜL.SOP.01.002 Rev.02'' (NMKL 124 modifiye edilmiştir.)

2 Gün

 1.  

Kükürt Dioksit (SO2) Tayini

Bira

Modifiye Metot Analytica-EBC Section 9 Beer method 9.25.1 (FORMÜL.SOP.01.008)

1 Gün

 1.  

Hacmen Alkol Miktarı Tayini

Bira

TS 2259

2 Gün

 1.  

Genel Asit Tayini

 

Şarap

TS 522

1 Gün

 1.  

Uçar Asit Tayini

Şarap

Modifiye Metot TS 522 (FORMÜL.SOP.01.070)

1-2 Gün

 1.  

Uçucu Olmayan Asit Tayini

Şarap

TS 522

1 Gün

 1.  

*Stafilokokal Enterotoksin Aranması

Gıda

bioMérieux VIDAS SET2 30705

1 Gün

 1.  

*Campylobacter spp. Aranması

Gıda

AFNOR BIO 12/29-05/10 bioMérieux VIDAS Campylobacter (CAM)

Negatif Sonuçlarda

2 Gün

Pozitif Sonuçlarda

7 Gün

 1.  

*Vibrio cholerae ve Vibrio parahaemolyticus Aranması

Gıda ve Yem

ISO 21872-1

Negatif Sonuçlarda

2 Gün

Pozitif Sonuçlarda

5 Gün

 1.  

*Pseudomonas spp. Sayımı

Et ve Et Ürünleri

TS EN ISO 13720

2 Gün

 1.  

Rutubet (Toluen) Tayini

Baharat

TS ISO 939

2 Gün

 1.  

Rutubet Tayini

Çikolata

TS 7800

2 Gün

 1.  

Sülfat Külü

Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri

FCC syf. 751-752

2 Gün

 1.  

Hacim Genişlemesi Tayini

Dondurma

TS 4265

1 Gün

 1.  

Asitte Çözünmeyen Kül Miktarının Tayini

Öğütülmüş Kahve, Kakao

TS 3076-1, TS 1566 ISO 1577

2 Gün

 1.  

Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Miktarının Tayini

Baharat Ve Çeşni Veren Bitkiler, Çay, Meyve Ve Sebze Mamulleri, Bisküvi

TS 2133 ISO 930, TS 2131 ISO 928, TS 1566 ISO 1577, TS ISO 763, TS 2383

2 Gün

 1.  

Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini

Çay, Çözünebilir Kahve, Öğütülmüş kahve

TS 1567, TS 5389, TS 13423

2 Gün

 1.  

Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kül Tayini

Çay, Öğütülmüş kahve

TS 1565, TS 13423

2 Gün

 1.  

Külde Alkalilik Tayini

Kakao

TS 3076-1

2 Gün

 1.  

Bağıl Yoğunluk Tayini

Hayvansal ve Bitkisel Yağlar, Şarap, Yemeklik Zeytinyağı, Süt, Ayran

TS 4959, TS 522, TS 342,

TS 1018

2 Gün

 1.  

Suda Çözünebilen Katı Madde (Briks) Tayini

Meyve, Sebze Suları ve Mamulleri

TS EN 12143, TS ISO 2173

1 Gün

 1.  

Yabancı Madde (Canlı veya ölü böcek veya böcek parçaları, kemirici hayvan kalıntıları, Gözle Görünür Yabancı Madde, diğer yabancı inorganik maddeler, hayvan orijinli kalıntılar, böcek yumurtaları) Tayini

Baharat, Çay, Ekmek, Buğday Unu, Bisküvi, Tel Kadayıf, Hazır Kuru Çorbalık, Şekillendirilmiş cipsler-Mısır Cipsi, Tuz, Yufka –Böreklik, Milföy Hamuru, Börek, Bulgur, Nişasta –Yenilebilir, Pirinç, Mercimek, Mercimek Unu, Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, İrmik, Mısır irmiği, Patates, Lokum, Badem Şekeri, Tahin Helvası, Tahin, Helva-Yaz Helvası, Çikolata, Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, Çedar Peyniri, Dil Peyniri, Eritme Peynir, Lor Peyniri, Tulum Peyniri, İnek Sütü-Çiğ, Tüketime Hazır Sütlü Tatlılar, Yoğurt, Krema ve Kaymak, Dondurma, Dut Pekmezi, Domates Salçası ve Püresi, Biber Salçası, Cezerye, Mayonez, Taze Bezelye, Kurutulmuş Bezelye,  Bezelye Konservesi, Ketçap, Et Konservesi-Kutulanmış,  Kıyma, Sosis, Salam, Sucuk, Türk Sucuğu, Pastırma, Köfte-Pişmemiş, Köfte-Hamburger Köfte-Pişmemiş, Bal, Yemeklik Zeytinyağı, Yemeklik Ayçiçek Yağı, Bitkisel Margarin, Öğütülmüş Kakao, Çekirdek Kakao, Çözünebilir Kahve, Kahve (Çiğ çekirdek), Kuş Üzümü, Antepfıstığı Ezmesi, Yerfıstığı Ezmesi, Kahve (Çekirdek)

TS EN ISO 927, Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği, TS 2383, TS 10344, TS 3190, TS 11998, Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği, TS 10443, TS 12230, TSE K 198, Türk Gıda Kodeksi Bulgur Tebliği, TS 2284, TS 2970, Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği, TS 143, TS 2640, TS 4078, TS 2974, TS 141, TS 142, TS 2283, TS 4681, TS 1222, Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliği, TS 5230, Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği, TS 10913, TS 7800, TS 591, TS 3272, TS 12521, TS 3002, TS 2176, TS 13358, TS 3001, TS 1018, TSE K 98, TS 1330, TS 1864, TS 6800, TS 4265, TS 12001, TS 1466, TS 7896, TS 9131, TS 9777, TS 798, TS 3924, TS 382, TS 5282, TS 7359, TS 11566, TS 980, TS 979, TS 13297, TS 1070, TS 1071, TS 10581, TS 10580, TS 3036, TS 341, TS 886, TS 2812, TS 3076-1, TS 3076-2 ISO 2451,TS 5389, TS 3117, TS 4062, TS 9775, TS 9494

Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği

TS ISO 4149

1 Gün

 1.  

Çözünebilme Oranı

Süt Tozu, Çözünebilir Kahve

TS 1329, TS 5389

1 Gün

 1.  

Suda Çözünmeyen Madde Tayini

Tuz, Bal

TS 1346, TS 3036

 

1 Gün

 1.  

Suya Geçen Madde Miktarı Tayini

Makarna, Bulgur

TS 1620

1 Gün

 1.  

Süzme Ağırlığı Tayini

Konserveler

TS 2664

1 Gün

 1.  

Ağırlık Kontrolü Tayini

Konserve ve Kavanozdaki Ürünler, Tavuk Yumurtası

TS 2664, TS 1068, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği

1 Gün

 1.  

Elektriksel İletkenlik Tayini

Bal, Su

TS 13366, TS 9748 EN 27888

1 Gün

 1.  

Askıda Katı Madde Tayini

Kullanım Suyu

TS EN 872

1 Gün

 1.  

Su Ekstraktı Tayini

Siyah Çay

TS ISO 9768

1 Gün

 1.  

Çözelti Rengi Tayini

Beyaz Şeker

TS 861

1 Gün

 1.  

Kutu Doldurma Oranı Tayini

Konserve Gıdalar

TS 2664

1 Gün

 1.  

Organoleptik Analiz (Profil)

Çeşitli Gıdalar

Ürün Tebliğ veya Standardı,

TS EN ISO 5492

1-2 Gün

 1.  

*pH Tayini

Et ve Et Ürünleri

TS 3136 ISO 2917

1 Gün

 1.  

*pH Tayini

Peynir

TS 2176

1 Gün

 1.  

*pH Tayini

Meyve ve Sebze Ürünleri

TS 1728 ISO 1842

1 Gün

 1.  

*pH Tayini

Çözünür Kahve

TS 5389

1 Gün

 1.  

pH Tayini

Reçel, Mayonez, Ketçap, Pekmez, Sos, Meyve ve Sebze suları, Süt ve Süt Ürünleri, Sofralık Zeytin, Bira, Peynir Çeşitleri, Su, Un ve Unlu Mamuller, Tahıl ve Bakliyat Ürünleri, Konserve Gıdalar

TS EN 1132, TS 3792, TS EN ISO 10523, TS 774, TS ISO 7238, AOAC 981. 12, AOAC 943.02

1 Gün

 1.  

*Kül Tayini

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

(Nişasta ve ürünleri, tohumlar hariç),

TS EN ISO 2171

2 Gün

 1.  

*Kül Tayini

Pekmez

TS 3792

2 Gün

 1.  

*Kül Tayini

Öğütülmüş Kahve

TS 13423

2 Gün

 1.  

*Kül Tayini

Hayvan Yemleri

29955 sayılı Resmi Gazete (Yemlerin Resmi Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik)

2 Gün

 1.  

Kül Tayini

Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Baklagiller ve Yan Ürünleri, Çay, Yenilebilir Kazein ve Kazeinatlar, Şarap, Üzüm Çiğ Çekirdek Kahve, Çözünebilir Kahve, Öğütülmüş Kakao, Baharat Ve Çeşni Veren Bitkiler, Meyve Ve Sebze Suları, Bal, Yağlı Tohum Küspeleri, Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar, Tahini ve Tahin Helvası

TS 1746 ISO 936, TS 1564, TS 522, TS 3076-1, TS 2131 ISO 928, TS EN 1135, AOAC 920.108, AOAC 945.46, AOAC 925.21, AOAC 955.30, AOAC 935.42, TS ISO 749, TS ISO 6884, TS ISO 5544

2 Gün

 1.  

*Rutubet ve Kuru Madde Tayini

Helva

TS 1201 EN ISO 1741

2 Gün

 1.  

*Rutubet ve Kuru Madde Tayini

Hayvan Yemleri

 

29955 sayılı Resmi Gazete (Yemlerin Resmi Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik)

2 Gün

 1.  

*Rutubet ve Kuru Madde Tayini

Çay

TS 1562

2 Gün

 1.  

*Rutubet ve Kuru Madde Tayini

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

(Mısır ve Baklagil hariç)

TS EN ISO 712

2 Gün

 1.  

*Rutubet ve Kuru Madde Tayini

Hazır Kuru Çorba

TS 1252 EN ISO 1666

2 Gün

 1.  

*Rutubet ve Kuru Madde Tayini

Öğütülmüş Kahve

TS 13423

2 Gün

 1.  

*Rutubet ve Kuru Madde Tayini

Çözünebilir Kahve

TS ISO3726

2 Gün

 1.  

Rutubet - Uçucu Madde ve Kuru madde-Katı Madde, Kurutma Kaybı Tayini

Süt ve Süt Ürünleri, Baklagiller, Ekmek, Et ve Et Ürünleri, Margarin, Yemeklik Tuz, Nişasta, Ekmek Mayası, Çiğ Çekirdek Kahve, Öğütülmüş Kakao, Yenilebilir Kazein ve Kazeinatları, Şekerli Ürünler

TS EN ISO 5534,  TS 1018,  TS 1864,  TS ISO 3728,  TS 1329,  TS 1331, TS 5000, TS 1743 ISO 1442, TS 2812, TS 933, TS 1252 EN ISO 1666, TS 3190, TS 3522, TS 2314, TS 3076 – 1, TS ISO 11294, TS ISO 24557, TS ISO 5550, TS 1201 EN ISO 1741

2 Gün

 1.  

Tortu Tayini

Bitkisel Yağ, Şarap

TS 894, TS 522

1 Gün

 1.  

Donmuş Etlerin Çözünmesiyle Ortaya Çıkan Su Miktarı Tayini

Hindi ve Tavuk Gövde Etleri

TS 13061, TS 2409

1 Gün

 1.  

Ayrılabilen Çeşni Maddelerinin Kütlesi-Çikolata Kısmı Tayini

Bisküvi, Çikolata ve Hazır Kekler

TS 2383, TS 7800, TS 13375

1 Gün

 1.  

Parçalanmış Dane Miktarı Tayini

Kestane Şekeri

TS 9400, TS 2664

1 Gün

 1.  

Şekerlenmiş Dane Miktarı Tayini

Kestane Şekeri

TS 9400

1 Gün

 1.  

Kırılma İndisi Tayini

Bitkisel ve Hayvansal Katı ve Sıvı Yağlar

TS EN ISO 6320, TS ISO 280, TS ISO 1739, TS EN ISO 661

1 Gün

 1.  

Rutubet Tayini

Bal

TS 13365

1 Gün

 1.  

*Okratoksin A Tayini

Kurutulmuş Meyveler

İşletme içi metot “FORMÜL.SOP.01.073-Rev:02” (R-Biopharm A17-P14.V6 Modifiye Edilmiştir.)

1 Gün

 1.  

*Okratoksin A Tayini

Yem (Kedi köpek maması hariç)

İşletme içi metot “FORMÜL.SOP.01.074-Rev:02” (R-Biopharm A18-P14.V5 Modifiye Edilmiştir.)

1 Gün

 1.  

*Okratoksin A Tayini

Kedi köpek Maması

İşletme içi metot  “FORMÜL.SOP.01.075-Rev:02” (R-Biopharm A18-P14.V5 Modifiye Edilmiştir.)

1 Gün

 1.  

*Melamin Analizi

Süt ürünleri, Bebek mamaları ve Hububat ürünleri (Toz)

İşletme İçi Metot “FORMÜL.SOP.01.076-Rev:02” (R-Biopharm R- P111/V6 modifiye edilmiştir.)

1 Gün

 1.  

*Nitrit ve Nitrat Analizi

Et ve Et Ürünleri, Meyve ve Sebze Ürünleri ve Bebek Mamaları

NMKL 165

1 Gün

 1.  

*Asesülfam-K, Aspartam ve Sakkarin Tayini

Gıda

Journal of AOAC International Vol.76 No.2 syf: 268-274.

2 Gün

 1.  

*Hidroksimetilfurfural (HMF) Tayini

Bal ve Meyve Sebze Ürünleri

IHC 2009, Bölüm No:5.1

2 Gün

 1.  

*Patulin Tayini

Meyve Suları ve Püreleri, Alkollü İçecekler ve Bebek Gıdaları

İşletme içi metot “FORMÜL.SOP.01.080-Rev:02”

(R-Biopharm P250B/V2

R-Biopharm A1-P250.V1 Modifiye Edilmiştir.)

2 Gün

 1.  

Asitlik Tayini

Gıda

TS 13360, TS 1125 ISO 750, TS 5983, TS 4214, TS 11112, TS 591, TS 6800, TS 1018, TS 1330, TS 4500, TS 5000

2 Gün

 1.  

Tuz Tayini

Gıda

TS 5000, TS 1747-1 ISO 1841-1, TS 3190, TS 11999, TS 11112,TS 3628, TS 2812, TS 1466,TS ISO 1738,TS EN ISO 5943,TS 774,TS 6675

2 Gün

 1.  

Asit Sayısı / Serbest Yağ Asitliği Tayini

Bitkisel, Hayvansal ve Ekstrakte Edilen Yağlar

TS EN ISO 660, TS EN ISO 661

2 Gün

 1.  

Peroksit Değeri / Sayısı Tayini

Bitkisel, Hayvansal ve Ekstrakte Edilen Yağlar

TS EN ISO 3960,TS EN ISO 661

2 Gün

 1.  

Sabunlaşmayan Madde Tayini

Bitkisel ve Hayvansal Yağlar

TS 4963

2 Gün

 1.  

Sabun Miktarı Tayini

Bitkisel ve Hayvansal Yağlar

TS 894

2 Gün

 1.  

Sabunlaşma Sayısı Tayini

Bitkisel ve Hayvansal Yağlar

TS EN ISO 3657, TS EN ISO 661

2 Gün

 1.  

Çözünmeyen Safsızlıklar Tayini

Bitkisel ve Hayvansal Yağlar

TS EN ISO 663, TS EN ISO 661

2 Gün

 1.  

İyot Sayısı Tayini

Bitkisel ve Hayvansal Yağlar

AOAC 993.20

2 Gün

 1.  

İyot (Potasyum İyodat cinsinden)  Tayini

Tuz

TS 933

2 Gün

 1.  

Kükürt Dioksit Tayini

Gıda (Şarap, Bira, Kuru Soğan, Lahana, Pırasa hariç)

AOAC 962.16

2 Gün

 1.  

Karbon Dioksit Tayini

Gazlı İçecekler ve Alkollü İçkiler

TS 2259

2 Gün

 1.  

Diyet Lifi Tayini

Gıda

AOAC 991.43

3 Gün

 1.  

Toplam Şeker Tayini

Gıda

TS 7780, TS 12001

2 Gün

 1.  

Toplam Şeker Tayini

Alkollü ve Alkolsüz İçecekler

TS 522

2 Gün

 1.  

*Sentetik Boya Aranması

Gıda

GMMAY S: 94-107

 

1 Gün

 1.  

*GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV)1

Gıda ve Yem

Kit Metodu (Bosphore GMO Screening Kiti),

TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

1 Gün

 1.  

*Tür Tespiti (At-Eşek Eti Aranması)2

Et ve Et Ürünleri

Kit Metodu (Bosphore Species Identification Horse-Donkey Kit)

1 Gün

 1.  

*Tür Tespiti (Tavuk-Hindi Eti Aranması)2

Et ve Et Ürünleri

Kit Metodu (Bosphore Species Identification Turkey-Chicken Kit)

1 Gün

 1.  

*Tür Tespiti (Balık Eti Aranması)2

Et ve Et Ürünleri Jelatin

Kit Metodu (Bosphore Species Identification Fish Kit)

1 Gün

 1.  

*Tür Tespiti (Sığır Eti Aranması)2

Et ve Et Ürünleri

Jelatin

Kit Metodu (Bosphore Species Identification Bovine Kit),

Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Bovine-Pork V1)

1 Gün

 1.  

*Tür Tespiti (Domuz Eti Aranması)2

Et ve Et Ürünleri

Jelatin

Kit Metodu (Bosphore Species Identification Pork Kit),

Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Bovine-Pork V1)

1 Gün

 1.  

*Escherichia coli Sayımı (EMS)

Gıda ve Yem

TS EN ISO 16649-3

Negatif Sonuçlarda

1 Gün

Pozitif Sonuçlarda

2 Gün

 1.  

*Koliform Bakteri Sayımı (EMS)

Gıda ve Yem

TS ISO 4831

Negatif Sonuçlarda

1 Gün

Pozitif Sonuçlarda

3 Gün

 1.  

*Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı- (Staphylococcus aureus ve diğer türler) (EMS)

Gıda ve Yem

TS 6582-3 EN ISO 6888-3

Negatif Sonuçlarda

4 Gün

Pozitif Sonuçlarda

5 Gün

 1.  

*Koloni Sayımı

Kullanım Suyu

TS EN ISO 6222

3 Gün

 1.  

*Clostridium perfringens Sayımı

Gıda ve Yem

TS EN ISO 7937

Negatif Sonuçlarda

1 Gün

Pozitif Sonuçlarda

3 Gün

 1.  

*Bitki Spesifik Soya Geni Aranması1

Gıda ve Yem

Kit Metodu (Bosphore Soy Species Detection Kit),

TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*Bitki Spesifik Pamuk Geni Aranması1

Gıda ve Yem

Kit Metodu (Bosphore Cotton Species Detection Kit), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*MON87701 Soya Tip Belirleme Analizi1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-GM-010), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*MON87769 Soya Tip Belirleme Analizi1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-GM-002), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*MON87708 Soya Tip Belirleme Analizi1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-GM-012), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*CV127 Soya Tip Belirleme Analizi1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-GM-011), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*GHB614 Pamuk Tip Belirleme Analiz1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-GH-006), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*3006-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-GH-001b), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*281-24-236 Pamuk Tip Belirleme Analizi1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-GH-001a), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*DP-305423-1 Soya Tip Belirleme Analizi1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-GM-008), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

(PAH) (Benzo(a)pyren, Krisen,

Benzo(a)antrasen, Benzo(b)floranten)

Tayini

Çeşitli Gıdalar

İşletme İçi Metot “FORMÜL.SOP.01.124-Rev:02” (ISO 15753 metodu modifiye edilmiştir.)

3 Gün

 1.  

*Fenolik Antioksidan Tayini (BHA, BHT)

Çeşitli Gıdalar

İşletme İçi Metot “FORMÜL.SOP.01.125-Rev:02” (AOAC 983.15 metodu modifiye edilmiştir.)

2 Gün

 1.  

*Kinin Tayini

Alkolsüz İçecekler

TS 12625

2 Gün

 1.  

*p-Hidroksi Benzoik Asit Esterleri Tayini

Çeşitli Gıdalar

İşletme İçi Metot “FORMÜL.SOP.01.133-Rev:02” (NMKL 124 Modifiye Edilmiştir.)

2 Gün

 1.  

*Şeker Kompozisyonu (Glikoz, Fruktoz, Sakkaroz, Maltoz, Laktoz, Sorbitol) Tayini

Çeşitli Gıdalar

AOAC 980.13

TS 13359

TS EN 12630

2 Gün

 1.  

*Alkol (Etanol) Miktar Tayini

Distile Alkollü İçecekler

Alkolsüz İçecekler

AOAC 984.14

2 Gün

 1.  

*Metanol Analizi

Distile Alkollü İçkiler

AOAC 968.09

2 Gün

 1.  

Suda Çözünen Sentetik Boya Miktarı Tayini

(E-129 Allura Red, E- 102 Tartrazin, E-104 Kinolin Yellow, E-110 Sunset yellow, E-123 Amarant, E-124 Ponceau 4R, E-131 Patent Blue, E-132 İndigotin, E-133 Brillant Blue, E-122 Karmosin)

Çeşitli Gıdalar

Modifiye Metot NMKL 130, Modifiye Metot Talanta, (74);1408-1413. (FORMÜL.SOP.01.137)

2 Gün

 1.  

*Sukraloz tayini

Çeşitli Gıdalar

TS EN 16155

2 Gün

 1.  

İletkenlik Külü Tayini

Beyaz Şeker

TS 861

1 Gün

 1.  

Suda Çözünen Madde Tayini

Öğütülmüş Kahve

TS ISO 9768

1 Gün

 1.  

Renk Tayini

Bira

TS 2259

1 Gün

 1.  

*Salmonella spp. Aranması

Gıda, Yem

AOAC 2016.01
3M Molecular Detection Assay (MDA) 2-Salmonella (AFNOR 3M 01/16-11/16)

Negatif Sonuçlarda

1 Gün

Pozitif Sonuçlarda

5 Gün

 1.  

*Listeria monocytogenes Aranması

Gıda, Yem

AOAC 2016.08

3M Molecular Detection Assay(MDA) 2 -Listeria monocytogenes (AFNOR 3M 01/15-09/16)

Negatif Sonuçlarda

1 Gün

Pozitif Sonuçlarda

6 Gün

 1.  

*Escherichia coli O157 Aranması

Gıda, Yem

3M Molecular Detection Assay (MDA) 2 - Escherichia coli O157 (including H7) (AFNOR 3M 01/18-05/17)

AOAC 2017.01

Negatif Sonuçlarda

1 Gün

Pozitif Sonuçlarda

4 Gün

 1.  

*Küf ve Maya Sayımı

Gıda, Yem

AOAC 2014.05

3M Rapid  Yeast and Mold Plate (AFNOR 3M 01/13-07/14)

2-3 Gün

 1.  

*Aerobik Koloni Sayımı

Gıda, Yem

AOAC 990.12

3M Aerobic Count Plate (AFNOR 3M 01/01-09/89)

2 Gün

 1.  

*Bitki Spesifik Mısır Geni Aranması1

Gıda ve Yem

Kit metodu (Bosphore Corn/Maize Species Detection Kit), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*DAS 40278-9 Mısır Tip Belirleme Analizi1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-ZM-004), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*Yağ Asitleri Kompozisyonu Tayini

(Bütirik asit, Hekzanoik asit,

Oktanoik asit, Dekanoik asit,

Undekanoik asit, Laurik asit,

Tridekanoik asit, Miristik asit,

Miristoleik asit, Pentadekanoik asit, Cis-10-pentadekanoik asit, Palmitik asit, Palmitoleik asit,

Heptadekanoik asit, Cis-10-heptadekanoik asit, Stearik asit

Trans-9-elaidik asit, Cis-9-oleik asit, Linolelaidik asit, Linoleik asit, Araşidik asit, Gamma-linolenik asit, Eikosanoik asit,

Linolenik asit, Heneikosanoik asit, Cis-11,14-eikosadienoik asit, Behenik asit, Cis-8,11,14-eikosatrienoik asit, Erusik asit,

Cis-11,14,17- eikotrienoik asit,

Cis-5,8,11,14- eikosatetraenoik asit, Trikosanoik asit, Cis-13,16- dokosadienoik asit,

Lignoserik asit, Cis-5,8,11,14,17-eikosapentaenoik asit, Nervonik asit, Cis-4,7,10,13,16,19-dokosahekzanoik asit)

Hayvansal, Bitkisel ve Ekstrakte Edilmiş Yağlar

TGK 2014/53

 

2 Gün

 1.  

*DAS 44406-6 Soya Tip Belirleme Analizi1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-GM-015), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*DAS 68416-4 Soya Tip Belirleme Analizi1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-GM-013), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*DAS 81419-2 Soya Tip Belirleme Analizi1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-GM-014), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

Taurin Analizi

Enerji İçecekleri

Modifiye Concordia College Journal of Analytical Chemistry 3 47-52, (FORMÜL.SOP.01.140)

2 Gün

 1.  

Tersiyer Bütil Alkol (TBA) Miktarı Tayini

Alkollü İçkiler

AOAC 968.09

2 Gün

 1.  

*MON87751 Soya Tip Belirleme Analizi1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-GM-016), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*Bitki Spesifik Soya Geni Aranması1

Gıda ve Yem

Kit Metodu (Bosphore

Maize-Soy-Cotton Species

Detection Kit), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*Bitki Spesifik Pamuk Geni Aranması1

Gıda ve Yem

Kit Metodu (Bosphore

Maize-Soy-Cotton Species

Detection Kit), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*Bitki Spesifik Mısır Geni Aranması1

Gıda ve Yem

Kit Metodu (Bosphore

Maize-Soy-Cotton Species

Detection Kit), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

Kusurlu Taneler Analizi

Kavrulmuş Kahve (Çekirdek)

TS ISO3509, TS ISO 4149

2 Gün

 1.  

*Bitki Spesifik Kanola Geni Aranması1

Gıda ve Yem

Kit Metodu (Bosphore Oilseed Rape Species Detection Kit), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*DP 073496-4 Kanola Tip Belirleme Analizi1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-BN-009), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*GHB811 Pamuk Tip Belirleme Analizi1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-EVE-GH-013), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*Bitki Spesifik Soya Geni Taraması1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-TAX-GM-009), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-TAX-GH-018), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*Bitki Spesifik Mısır Geni Taraması1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-TAX-ZM-002), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

 1.  

*Bitki Spesifik Kanola Geni Taraması1

Gıda ve Yem

EURL Metot (QT-TAX-BN-012), TS EN ISO 21569, TS EN ISO 24276

3 Gün

*Akredite analizlerdir.

1 Bu analizlere ilişkin çalışma izni gıda ve yem ürünlerinde DNA ekstraksiyonu (Magrev Plant DNA Extraction Test Kit Metodu, TS EN ISO 21571) içermektedir.

2 Bu analizlere ilişkin çalışma izni gıda ve yem ürünlerinde DNA ekstraksiyonu (Magrev Tissue Genomik DNA Extraction Kit Metodu, TS EN ISO 21571) içermektedir.