Baharat ve Baharat Karışımları

Baharat Ve Baharat Karışımları

- Bozuk Tane Tayini
- Elek Analizi (elek altı, eleküstü, boylama, irilik vb.)

- Asitte (% HCl’de) Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini
- Rutubet Tayini (Toluen Yöntemi)
- Uçucu Yağ Tayini
- Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini

- ICP-MS ile Multi Element Tayini

- Aflatoksin B1 Toplam Aflatoksin (B1, B2, G1, G2) Tayini
- Okratoksin A Tayini
- Sudan Boyaları Tayini
- Suni Boya Aranması (Kalitatif) ve Miktar Tayini (HPLC) (E102 Tatrazin, E129 Allura Red, E110 Sunset Yellow,E129 Allura Red, E133 Brillant Blue