Fiziksel Analiz Laboratuvarı

LABORATUVARLARIMIZ

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Fiziksel analizler, piyasadaki ürünlerin standardizasyonunu ve kalitesini belirlemek açısından önemlidir. Fiziksel analiz parametreleri, hammadde ve son üründe ürün sınıflandırılması, ürünün depolanma (bozulma) koşulları gibi şartların belirlenmesinde önem taşır.

Fiziksel Analiz Laboratuvar Birimimizde, gıdalarda yabancı madde, organoleptik muayene, kül ve nem analizleri gibi birçok analiz gerçekleştirilmektedir.

Fiziksel analiz laboratuvarına gelen ithalat, ihracat, özel istek numunelerinin analizleri Türk standartları, Türk gıda kodeksi ilgili tebliğlerine ve uluslararası metotlara göre yapılmaktadır.