Genel Kalite Hedeflerimiz

KURUMSAL

Genel Kalite Hedeflerimiz

TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına uygun olarak kurulan sistemin tüm personel tarafından benimsenmesini, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, personelin tarafsızlık ve gizlilik ilkesi doğrultusunda çalışmasını sağlamak, müşteri anketleri ve şikâyetlerini değerlendirerek müşteri memnuniyetini artırmaktır.