Gizlilik ve Tarafsızlık

KURUMSAL

Gizlilik ve Tarafsızlık

FORMÜL Laboratuvarı yönetiminin ve personelinin yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlamak ve yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayı önlemeyi taahhüt etmektedir.