Kalite Politikası

KURUMSAL

Kalite Politikası

Kalite hizmet anlayışıyla yola çıkan firmamız; müşteri taleplerini “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardı esaslarına sadık kalarak, bilimsel temellere dayalı, iyi mesleki ve teknik uygulamalar ile hizmet vermeyi taahhüt eder.

Tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik ilkeleriyle, gizlilik prensibine dayalı, müşterilere ait gizli belgelerin ve tescilli hakların korunmasını sağlayarak işbirliği yapmayı amaçlar. Gelişen teknolojiyi takip ederek, eğitilmiş yüksek nitelikli personellerle, ulusal, uluslararası veya işletme içi güncel metotlar kullanarak uygun şartlarda hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlamayı prensip edinmiştir.

Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirerek, politika ve prosedürlerin tüm personel tarafından öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlayarak, kalite hedeflerine ulaşmak için her türlü bilgiyi en verimli şekilde paylaşmayı sağlar.

Doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak, kaynakları etkin şekilde kullanarak, kalite bilincini taşıyan yönetim anlayışı ile doğru, hassas, kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi taahhüt eder.