KARAR KURALI

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

KARAR KURALI

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik Madde 16 Akreditasyon şartı kapsamında laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler standardını uygulamaktadır. Standardın beklentisi doğrultusunda kapsamımızda yer alan ilgili analizler için Karar Kuralının uygulanması ve müşteri ile mutabakatın sağlanması gerekmektedir. Laboratuvarımız uygulayacağı karar kuralına Buradan ulaşabilirsiniz.