Su Analizleri

HİZMETLERİMİZ

Su Analizleri

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te “Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile,  gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve Ek-1' deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen suları” şeklinde tanımlanmaktadır.

Laboratuvarımızda; kullanım suyunda mikrobiyolojik analizler membran filtrasyon yöntemi kullanılarak yapılmaktadır.

Analiz listesi için tıklayınız.