Su Ürünleri

Su Ürünleri

- Organoleptik Analizler
- Su Tayini (Deniz Ürünleri)

- Sıvıda Su ve Yağ Oranı Tayini (Balık Konserveleri)

- ICP-MS ile Multi Element Tayini

- Histamin Tayini
- Suni Boya Aranması (Kalitatif) ve Miktar Tayini (HPLC) (E102 Tatrazin, E129 Allura Red, E110 Sunset Yellow,E129 Allura Red, E133 Brillant Blue)

- Aerobik Koloni Sayımı (AKS)
- Escherichia coli Sayımı
- Koliform Bakteri Sayımı
- Enterobacteriaceae Sayımı
- Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı – (Staphylococcus aureus ve diğer türler)
- Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı
- Maya-Küf Sayımı
- Bacillus cereus Sayımı
- Clostridium perfiringens Sayımı
- Salmonella Aranması
- Listeria monocytogenes Aranması
- Escherichia coli O157 Aranması
- Isıya Dirençli Campylobacter Aranması
- Vibrio spp. (Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae) Aranması
- Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) Aranması (Hızlı Yöntem)
- Listeria monocytogenes ve Listeria Aranması (Hızlı Yöntem)
- Salmonella Aranması (Hızlı Yöntem)
- Escherichia coli Sayımı (EMS Yöntemi)
- Escherichia coli Aranması