Yem ve Yem Katkıları

Yem ve Yem Katkıları

- Organoleptik Analizler
- Rutubet, Kurumadde, Su Aktivitesi, Yabancı Madde, Ham Selüloz, Ham Kül, Ham Protein, Ham Yağ, Kül, HCL de Kül, Nişasta, Üre, Metabolik Enerji (Hesaplama Yoluyla), Şeker (Luff-Schoorl Yöntemi), Nitrit, Tuz Tayini, pH (yem katkıları)

- GDO Tespiti ve Miktar Analizi
- Bitki Geni Taraması (Soya, Mısır, Şeker Pancarı, Kanola, Pirinç)

 

- Pestisit  Analizi (GC- MS/MS)
- Melamin Tayini (LC-MS/MS)
- ICP-MS ile Multi Element Tayini

- Aerobik Koloni Sayımı (AKS)
- Escherichia coli Sayımı
- Koliform Bakteri Sayımı
- Enterobacteriaceae Sayımı
- Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı – (Staphylococcus aureus ve diğer türler)
- Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı
- Maya-Küf Sayımı
- Bacillus cereus Sayımı
- Clostridium perfiringens Sayımı
- Salmonella Aranması
- Listeria monocytogenes Aranması
- Escherichia coli O157 Aranması
- Isıya Dirençli Campylobacter Aranması
- Vibrio spp. (Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae) Aranması
- Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) Aranması (Hızlı Yöntem)
- Listeria monocytogenes ve Listeria Aranması (Hızlı Yöntem)
- Salmonella Aranması (Hızlı Yöntem)
- Escherichia coli Sayımı (EMS Yöntemi)
- Escherichia coli Aranması